Skip to main content
 

How get money fast and easily in Vietnam?

4 min read

Một số người tiêu dùng quen thuộc với tình huống khi họ từ chối đăng ký vay để mua thiết bị hoặc tiền mặt. Trong trường hợp này, nhân viên của ngân hàng hoặc tổ chức cho vay khác không nên báo cáo lý do từ chối. Do đó, không cần chờ phản hồi từ chuyên gia, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu lý do từ chối và cách tránh sự từ chối này vay tiền mặt tại đà nẵng.

Những lý do phổ biến nhất để từ chối khoản vay

Như bạn đã biết, trước khi phát hành tiền, ngân hàng chắc chắn sẽ hỏi những gì đảm bảo cho việc hoàn trả khoản vay này. Theo quy định, thông tin đó là thông tin về thu nhập hoặc cam kết của khách hàng - giá trị vật chất tương đương với giá trị của khoản vay. Ngoài ra, một số yếu tố có thể được tính đến, tạo thành cơ sở từ chối cho vay:

Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai, ẩn thông tin quan trọng từ ngân hàng. Chẳng hạn, khách hàng không cho biết trong bảng câu hỏi về sự hiện diện của nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức tài chính khác, cung cấp thông tin sai lệch hoặc chứng từ thu nhập giả;

Sự không nhất quán của các tài liệu với các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Đây có thể là tài liệu được thực hiện không chính xác cho tài sản thế chấp, hoặc ảnh hết hạn trong hộ chiếu;

Mức thu nhập thấp. Thông thường, những người không được đăng ký chính thức hoặc nhận mức lương của Xám xám phải chịu lý do này - thì mức lương tối thiểu sẽ được ghi trong giấy chứng nhận lương;

Tuổi của người vay là quá trẻ hoặc quá già. Tùy chọn thứ hai đặc biệt phổ biến khi đăng ký vay bất động sản - không nên có quá 60 và 55 năm cho nam và nữ, tại thời điểm đóng;